Privacyverklaring

AML Interservice onderkent het belang van informatiebeveiliging en privacybescherming. Om aantoonbaar te maken dat wij voldoen aan de laatste wet- en regelgeving op dit vlak, zoals de AVG, hebben wij een informatiebeveiligingsmanagementsysteem (ISMS) ingericht volgens ISO 27001. Een informatieanalyse heeft in kaart gebracht hoe uw gegevens binnen onze processen worden gebruikt. Er zijn maatregelen getroffen zodat gegevens versleuteld opgeslagen en verzonden worden, bovendien worden gegevens nooit langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening. Wilt u meer weten over de in dit kader getroffen beveiligingsmaatregelen? Vraag dan onze assurance statement op.
Verzoeken met betrekking tot het recht op inzage, correctie en verwijdering kunnen worden ingediend via de contractpartij. Indien gewenst, kan een verwerkersovereenkomst worden afgesloten.